Värdegrund

Värdegrund

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Varje elev har rätt att få  utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

därför …

  • ger vi dig och alla elever förutsättningar till en god och trygg lärmiljö där du trivs och kan fokusera på dina studier    
  • bemöter vi alla varandra med hänsyn och respekt
  • ingriper vi mot alla former av mobbning, diskriminering och kränkningar
  • arbetar vi för ett normkritiskt tänkande samt jämställdhet, jämlikhet och kulturell mångfald

… och du som elev bidrar genom att...

  • vara delaktig och skapa en god och trygg lärmiljö
  • följa skolans och klassens regler
  • be om hjälp om det är något som inte känns bra
  • vara rädd om egna, andras och skolans saker
  • använda ett vårdat språk
  • vänta på din tur när flera ska samsas
Dela: