Trygghetsarbete

 

Skolan arbetar med elever och personal utifrån vår Plan mot kränkande och diskriminerande behandling som uppdateras varje år för att ständigt förbättras och anpassas till skolans behov och förutsättningar.

Varje skolår startar med ett gemensamt värdegrundsarbete där eleverna samarbetar, gör praktiska övningar och bestämmer och befäster regler för att på så sätt bygga grunden för en trygg skola.

Under läsåret arbetar klasserna vidare med likabehandling och värdegrund i mentorsgrupper baserat på beprövade metoder utformade enligt forskning.

För mer detaljer läs vår Plan mot kränkande och disriminerande behandling här:

Dela:
Kategorier: