Elevhälsa

Antal: 12

 • Elevhälsa

  Nya sidor och nytt uppdrag för elevhälsan

  Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag.

 • Specialpedagog

   

  Specialpedagogen ingår i elevhälsoteamet och stödjer lärarnas och fritidspedagogernas arbete med enskilda elever och elevgrupper för att ge varje barn goda förutsättningar under hela skoldagen.

 • Excel

  En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  Excel (23 kB, xls)
 • Powerpoint

  En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  Powerpoint (100 kB, ppt)
 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 07.45 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på olika sätt:

  Du kan anmäla barnets sjukfrånvaro på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefonsvarare: 08-508 434 27 (Säg tydligt för- och efternamn namn på barnet samt klass)
  • En app finns att ladda ner från AppStore för IOS, Google Play för Android och för Windows mobile telefoner. Appen är ett grafiskgränsnitt för den sms-tjänst som nu finns för vårdnadshavare att anmäla frånvaro till skolwebben. Med hjälp av appen blir det enklare att skapa ett sms.

   

  Kategorier:
 • Elevinflytande

  Varje vecka har alla klasser ett schemalagt klassråd där eleverna ges möjlighet att lyfta egna frågor som gäller skolan eller klassen.Ytterligare ett syfte är att eleverna ska öva sig i demokratiska processer.

  Kategorier:
 • Elev / vårdnadshavare

   

  Hej vårdnadshavare och elever!

  På denna sida hittar ni relevant information för er som ni kan behöva under skolåret.

  Givetvis får ni alltid höra av er till skolans expedition om det är något ni saknar eller undrar över.

  Kategorier: