Specialpedagog

 

Specialpedagogen ingår i elevhälsoteamet och stödjer lärarnas och fritidspedagogernas arbete med enskilda elever och elevgrupper för att ge varje barn goda förutsättningar under hela skoldagen.

Vid behov görs pedagogiska kartläggningar/utredningar i samarbete med elev, pedagog och vårdnadshavare.

Specialpedagoger:

Karin Forgsren Fahlen på tel: 076-124 34 08

Storkyrkoskolan: Katarina Alsmarker på tel: 08-508 434 57
 

Dela:
Kategorier: