Skolsköterska

 

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande bl a med regelbundna hälsokontroller och vaccinationer. Vi utför också enklare sjukvårdsinsatser vid olycksfall eller sjukdom. Skolhälsovården bidrar med medicinska bedömningar i stödet av elever med särskilda behov.

Björngårdsskolans skolsköterska heter Jenny Ranhem och hon finns på skolan måndag, tisdag, fredag och varannan onsdag. Skolläkare jobbar centralt och kommer ut till skolan vid behov. Jenny Ranhem är kontakten mellan vårdnadshavare och skolläkaren.

Skolsköterska Jenny Ranhem nås på tel 08-508 434 06.

Dela: