Skolkurator

 

Som skolkurator handlar arbetet om att se eleven i hela sitt sammanhang, både på skolan och på fritiden. Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som av olika anledningar har det jobbigt och se till att de får det stöd de behöver. Att ge råd och stöd till elever och vårdnadshavare samt hjälper till i kontakten med andra myndigheter och vårdinstanser. Det förebyggande arbetet är en viktig del i rollen och som skolkurator är man engagerad i skolans arbete kring värdegrund, konflikter, mobbning och krishantering. Skolans kurator är en del av skolans elevhälsa där fokus ligger på de sociala frågorna på skolan med målet att alla elever ska må bra och trivas i sin skolmiljö.

Skolans kurator heter Caroline Heilborn, Caroline nås på 08-508 434 15 eller via mail caroline.heilborn@stockholm.se

Dela:
Kategorier: