Skolledning

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, biträdande rektorer och intendent. Rektor har det övergripande ansvaret för skolorna men har delegerat ansvarsområden till de biträdande rektorerna och intendenten.

De biträdande rektorerna har det operativa ansvaret för verksamheterna, både gällande personal och elever. Ledningsgruppen arbetar som ett team och utifrån ledningsfilosofin "frihet under ansvar" för att skapa en likvärdighet både för personal och elever.

 

Skolledningen utgörs av:

Rektor Mikael Lindberg

Bitr. rektor Storkyrkoskolan, Lena Davidson,

Bitr. rektor Björngårdsskolan, Anna Gustafsson (huvudsakligen akademi)

Bitr. rektor Björngårdsskolan,Anton Gustavsson (huvudsakligen socialt)

Intendent och ekonomi, Lena Rydén

 

Rektor och biträdande rektorer samt intendent nås lättast på mail eller telefon. Säkrast är att maila för att snabbt få svar på dina frågor.

Antal: 4