Pedagogik

Vision

Skolan med ett tydligt kunskapsfokus

En skola som möjliggör maximal utveckling av både akademiska och sociala förmågor hos eleven.

  • Vi främjar ett ämnesövergripande arbete för att skapa helhet och förståelse för eleven
  • Vi håller ett aktivt lärande under hela elevernas dag, skola till fritidshem.
  • Vi skapar förutsättningar för elevens delaktighet i sitt lärande och sin kunskapsutveckling.
  • Vi integrerar värdegrundsarbete i all verksamhet.

 

Förskoleklass

Undervisningen i förskoleklass ska stimulera elevernas allsidiga utvecklande och lärande … I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola och skola och fritidshem.

Genom undervisningen i förskoleklass ska eleverna sammanfattningsvis att utveckla sin förmåga att:

  • Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem
  • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Centralt för verksamheten i förskoleklass på Björngårdsskolan/Storkyrkoskolan är ett ämnesövergripande arbetssätt där fokus är att skapa förutsättningar för att lära på olika sätt samt att uttrycka på olika sätt. Vidare arbetar vi med entreprenöriellt lärandet som utgår från elevers olika idéer.

 

Dela:
Kategorier: