Förinformation hösten

Information inför hösten 2017

  • Den 9 & 10 augusti har fritidshemmet stängt (deadline för föranmälan av barnomsorg är 2 juni). All ordinarie personal har interutbildning
  • Skolstart kl. 8.30 i klassrummen den 16 augusti. År 1-6 slutar kl. 13.30 under första veckan.
  • Nya förskoleklasselever samlas kl 9.00 på skolgården. Separat information rörande sluttider har skickats ut till blivande vårdnadshavare
  • Den 13 september stänger fritids kl 15.30 på grund av ett fritidshem-event annordnat av Stockholm stad. Eventuell omsorg anmäls till Veronica Lundstedt på expeditionen: veronica.lundstedt@stockholm.se
  • Den 15 december är fritids stängt på grund av internutbildning. Barnomsorg finns dock att tillgå med vikarier

  • Under 2017-2018 sker rektorsområdets APT på måndagar kl 15.30 (en gång per kalendermånad). Därför ber vi om tidig hämtning. 

Mer information rörande nästa skolår kommer att skickas ut i augusti.

Dela:
Kategorier: