Fritidshemmet Björngårdsskolan

 

Ett tryggt klimat skapar lust till lärande, där barnen utmans på sin nivå, deltar i olika aktiviteter som på ett meningsfullt sätt kompletterar utbildningen i skolan och förskoleklassen. Vi på Björngårdsskolan är stolta över vårt fritidshem och på det sätt vi knyter an och förstärker arbetet med läroplanens förmågor. 

Vi tycker det är viktigt att barnen får använda sin kreativitet och fantasi i olika lekmiljöer, både inom- och utomhus och vi är noga med att eleverna även får pröva och utforska olika tekniker för att nå sina mål. Vi erbjuder även olika aktiviteter såsom sport, lek och dans för att kompletera vårt rörelseprojekt under skoltid, men även för att väcka elevernas nyfikenhet.

Dela: