Fritidshem

 

Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid…

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Lgr 11 kap. 4

 

Ett tryggt klimat skapar lust till lärande, där barnen utmans på sin nivå, deltar i olika aktiviteter som på ett meningsfullt sätt kompletterar utbildningen i skolan och förskoleklassen. Vi på Björngårdsskolan är stolta över vårt fritidshem och på det sätt vi knyter an och förstärker arbetet med läroplanens förmågor. Vi tycker det är viktigt att barnen får använda sin kreativitet och fantasi i olika lekmiljöer, både inom- och utomhus och vi är noga med att eleverna även får pröva och utforska olika tekniker för att nå sina mål. Vi erbjuder även olika aktiviteter såsom sport, lek och dans för att kompletera vårt rörelseprojekt under skoltid, men även för att väcka elevernas nyfikenhet.

Dela:
Kategorier: