Elevinflytande

Varje vecka har alla klasser ett schemalagt klassråd där eleverna ges möjlighet att lyfta egna frågor som gäller skolan eller klassen.Ytterligare ett syfte är att eleverna ska öva sig i demokratiska processer.

Elevrådet är elevernas forum för att utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och för det inre arbetet i skolan samt öka förmågan att arbeta i demokratiska former.

Alla klasser från Förskoleklass till åk 6 är representerade i elevrådet. Elevrådet leds av två elever från åk 6, ordförande och sekreterare tillsammans med Marita Andreasson och Lillemor Nylen

Valda elever från klasserna träffar även rektorsområdets intendent Lena Rydén för att diskutera maten och utbudet i matsalen, detta genom schemalagda matråd.

Elevråd

Skolan har två elevråd, ett för årskurserna f-2 och ett för årskurserna 3-6. Dessa träffas ungefär varannan vecka.

Elevrådet driver ofta arbetsmiljöfrågor men har under de senaste åren också arrangerat talangjakten.

Klassråd

På klassråd väljs skereterare och ordförande. Bland de yngre barnen hjälper pedagoger till med mötesformer för att sucssesivt övergå till mer ansvar för eleverna. Varje klassråd har en dagorning med stående punkter: Klassråden träffas varje vecka.

Dela:
Kategorier: