Elevhälsa

 

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds. Elevhälsan stödjer pedagogerna i deras arbete med elever, så att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt i sin kunskapsinlärning och personliga utveckling.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Nedan ser du vilka som ingår

 

Dela:
Kategorier: