Björngårdsskolans historia

Historia

Björngårdsskolan startade som grundskola 1990 i samband med att Södra stationområdet på Södermalm färdigställdes. De första 18 åren var skolan organiserad i åldersblandade klasser där åk 1-3 respektive åk 4-6 gick i samma klass.

Innan grundskolan tog plats i lokalerna använde Lärarhögskolan dessa för sin speciallärarutbildning.

Nuvarande skolbyggnad är från 1910 och uppfördes som en folkskola. Innan dess fanns det en byggnad som kringgärdade hela tomten och användes som lärarutbildning.

 

Dela: