Värdegrund

Björngårdsskolan har ett ständigt pågående värdegrundsarbete.

Elevhälsoteamet arbetar varje år med skolans Likabehandlingsplan för att motverka alla former av kränkningar. I grunden för detta ligger våra ordningsregler.

Våra gemensamma ordningsregler är att...

vara ute på skolgården på rasterna

komma i tid

använda ett vårdat språk

vara rädd om skolans material

komma förberedd med det material som behövs

lösa konflikter på ett fredligt sätt

ha mobilen avstängd under pågående aktivitet

endast fotografera och filma som en del av verksamheten på skola och fritids

vi lämnar godis och tuggummin hemma

2016_bg_likabehandlingsplan.pdf

 

 

 

 

Dela: