Utepedagogik

Utepedagogik

Vi ser utomhuspedagogik som en naturlig del av undervisningen på Björngårdsskolan. Att flytta ut lektionen i en annan  miljö för att upptäcka ett ämnesinnehåll utifrån ett nytt perspektiv berikar lärandet.

Dela: