Studiestöd

Eleverna erbjuds studiestöd efter ordinarie lektionstid varje vecka. Studiestödstiden kan användas för att få extra stöd i något ämne, göra läxor eller ta igen missade lektioner.

Dela: