Specialpedagog

Specialpedagogen ingår i elevhälsoteamet och stödjer lärarnas och fritidspedagogernas arbete med enskilda elever och elevgrupper för att ge varje barn goda förutsättningar under hela skoldagen.

Vid behov görs pedagogiska kartläggningar/utredningar i samarbete med elev, pedagog och vårdnadshavare.

Specialpedagoger:
Ulla-Karin Cederfeldt Olovsso tel: 08 508 434 57
Lena Boëthius tel: 08 508 434 08

Dela: