Skolkurator

Vår skolkurator heter Ellinor Larsson.

Caroline delar sin tjänst mellan Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan och
kan konaktas på tel: 08 508 434 15
eller via mejl ellinor.larsson@stockholm.se

Dela:
Kategorier: