Organisation

Vi har arbetslag där varje arbetslag har en arbetslagsledare.

Arbetslag 1: Förskoleklass och årskurs 1 inklusive fritidshemmen. Arbetsenhetsledare är Lillemor Nylén

Arbetslag 2: Årskurserna 2 och 3 inklusive fritidshemmen. Arbetsenhetsledare är Ulrika Wilén

Arbetslag 3: Årskurserna 4, 5 och 6 inklusive Klubben. Arbetsenhetsledare är Marita Andreasson.

Dela: