Fritidshem åk 0-3 och fritidsklubb åk 4-6

Telefonnummer till fritidshemsavdelningarna: Se under respektive flik.

Alla barn i åk 1-3 erbjuds att gå på skolans fritidshem.

Varje årskurs har sitt eget fritids.

När en ny elev börjar på skolan åk 0-3 skriver vi in barnet på fritids och ett erbjudande går ut till föräldrarna per sms eller mail. Som vårdnadshavare tackar man ja eller nej. Om man tackar ja så får barnet en plats på fritids. För fakturafrågor kontakta Kontaktcenter för Stockholms stad på 08-508 00 508. Om man vill sluta på fritids så gäller en månads uppsägningstid och vårdnadshavarna fyller i en uppsägningsblankett som finns under Blanketter här på hemsidan. (Man kan även få en på expeditionen.) Det bästa är om den postas till skolan eller lämnas direkt till expeditionen när den är påskriven.

Barn i åk 4-6 erbjuds att gå på Klubben, skolans fritidsklubb. För anmälan kontakta Klubbens personal, Robert eller Anna-Lena. För avanmälan lika så. Om man vill säga upp Klubben lämnar man in uppsägningslapp till expeditionen. Ska man gå nästa läsår så behöver man inte säga upp. Det utgår ingen faktura under sommaren. Anmälningsblankett finns under Dokument och blanketter.

Dela: