Fritidshem

Ett tryggt klimat skapar lust till lärande där barnen utmanas på sin nivå, deltar på olika aktiviteter och får känna att de lyckas.

 På vårt fritids får barnen använda sin kreativitet och fantasi i olika lekmiljöer både ute och inne.

Hos oss får eleverna pröva och utforska olika material och tekniker.

Eleverna mår bra av att röra på sig, vi erbjuder olika aktiviteter så som sport, dans och fri lek.

Tillsammans med eleverna tar vi ansvar för våra gemensamma saker och utrymmen. Under skoldagen befäster vi olika kunskaper genom att arbeta praktiskt i anslutning till olika ämnen, till exempel stenåldern och kroppen.

 

Elevernas ansvar och inflytande

Vi har klass/fritidsråd där barnen får framföra sina synpunkter och vara delaktig i planeringen.

Samverkan med hemmet/vårdnadshavare

Vi strävar efter att ha en daglig dialog med vårdnadshavare för att på ett naturligt sätt prata om det som händer under dagen.
Vi har föräldramöten och bjuder in till föräldrafika en gång per termin. Vi har också arbetslagsråd för att få ett forum för diskussioner som rör både skola och fritids.
 

Dela: