Förskoleklassens fritidshem

 

Förskoleklassbarnen har fritidstid på eftermiddagarna och fortsätter med samma pedagoger i samma lokaler. Vi tror på en heldagsomsorg där fritidshemstiden kompleterar förskoleklasstiden på ett bra och kvalitémässigt sätt.

För frågor och funderingar kan man ringa förskoleklassens nummer: 08-508 434 18

Dela: