Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassbarnen har fritidstid på eftermiddagarna och fortsätter med samma pedagoger i samma lokaler. Eftermiddagen består av fri lek, pyssel, utomhuspedagogik och mellanmål med mera. För frågor kring förskoleklassens verksamhet så kan man ringa 08-508 434 18 (förskoleklassens telefonnummer). Eftersom det är barnverksamhet hela arbetsdagen för pedagogerna kan de inte alltid svara i telefon. För allmänna frågor kring Björngårdsskolans förskoleklassverksamhet kan man även kontakta biträdande rektor Anna Gustafsson på 08-508 434 16.

Dela: