Förskoleklass

I förskoleklass möter vi det enskilda barnet där det befinner sig i sin utveckling både socialt och kunskapsmässigt.

I början av året fokuserar vi på att få ihop gruppen genom olika gruppstärkande övningar och lekar.

Gemenskap, glädje och trygghet är viktiga ledord.

Vi arbetar med olika språkstärkande övningar, läser och låter de barn som kan läsa och skriva utveckla detta vidare, i annat fall provar och lär vi oss genom bilder och bokstäver.

Genom att leka till exempel affär och spela spel övas te x matematik och kommunikation.

Vi ser naturen som en naturlig läroplats, där utflykter till skog och park är ett vanligt inslag.

Vi pratar om kroppen och jaget.
Finmotoriken övas bland annat genom arbete med lera, gips, trä pärlor och sy.
I leken tränas bland annat turtagningturtagning, och konfliktlösningar.

 

Dela: