Elevråd

Elevrådet består av representanter från alla klasser och träffas en gång i veckan tillsammans med Marita.

Under fredsveckan har vi ett särskilt tema som elevrådet är med och planerar.
I år har vi kontakt med organisationen ”Hungerprojektet” som stödjer människor i världen  med hjälp till självhjälp.
Vi träffade representanterna Lisa Jansson och Amanda Edfeldt som erbjuder föreläsningar och övningar i barngrupperna.
Allt i syfte att bättre förstå FN:s milleniemål. 
Här samlar vi idéer som ett första steg i planeringen

Dela:
Kategorier: