Elevhälsa /Elevhälsoteam

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds. Elevhälsan stödjer pedagogerna i deras arbete med elever, så att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt i sin kunskapsinlärning och personliga utveckling.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I Elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektorer, skolornas specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, skolkurator samt skolpsykolog. Vi har även en skolläkare kopplad till skolan, Barbro Fogström.

Om du har ickemedicinska funderingar kring ditt barn så kontaktas i första hand barnets mentor- för mailadresser se Personal A-Ö.

 

Kurator Ellinor Larsson ellinor.m.larsson@stockholm.se  08-508 434 15

Specialpedagog Lena Boëthius lena.boethius@stockholm.se tel 08-508 434 08

Specialpedagog Ulla-Karin Cederfeldt Olovsson ulla-karin.cederfeldt-olovsson@stockholm.se (spec ped förskoleklasser) tel 08-508 434 57

Skolsköterska Jenny Ranhem jenny.ranhem@stockholm.se tel 08-508 434 06

Skolpsykolog Märit Undeman marit.undeman@stockholm.se tel 08-508 434 00

Speciallärare Sanna Ballago susanna.ballago@stockholm.se 08-508 434 26

Dela:
Kategorier: