Elev / vårdnadshavare

Här finns information rörande arbetsprocesser, dokument och blanketter.

 

 

Dela:
Elevrådet planerar fredsveckan

Elevråd

Elevrådet består av representanter från alla klasser och träffas en gång i veckan tillsammans med Marita.

Frånvaroanmälan

Elev ska sjukanmälas senast 8.00 av vårdnadshavare. OBS! Sjukanmälan görs varje sjukdag!

(Om man vet i förhand att eleven kommer vara hemma sjukt t ex två dagar så går det bra att säga det på telefonsvararen alt lägga in det i Skolwebben.

Du kan anmäla barnets sjukfrånvaro på två sätt:

  • Telefonsvarare: 08-508 434 27 (Säg tydligt för- och efternamn namn på barnet samt klass)
  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)

Ett mail till läraren på morgonen fungerar ej som frånvaroanmälan.

För ledighetsansökan åk 1-6 när det är familjeangelägenheter lämnas blankett med ledighetsansökan till läraren i god tid innan den tilltänkta frånvaron. Se blankett under rubriken Dokument och blanketter.