Startsida

Tips

Frånvaroanmälan

Elev ska sjukanmälas senast 8.00 av vårdnadshavare. OBS! Sjukanmälan görs varje sjukdag!

(Om man vet i förhand att eleven kommer vara hemma sjukt t ex två dagar så går det bra att säga det på telefonsvararen alt lägga in det i Skolwebben.

Du kan anmäla barnets sjukfrånvaro på två sätt:

  • Telefonsvarare: 08-508 434 27 (Säg tydligt för- och efternamn namn på barnet samt klass)
  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)

Ett mail till läraren på morgonen fungerar ej som frånvaroanmälan.

För ledighetsansökan åk 1-6 när det är familjeangelägenheter lämnas blankett med ledighetsansökan till läraren i god tid innan den tilltänkta frånvaron. Se blankett under rubriken Dokument och blanketter.

Nyheter

  • Fritids stänger

    Här kommer lite förhandsinformation. Den 13/9 kommer fritids att vara stängt då Stockholm Stad bjuder in samtliga i fritidspersonalen till ett fritidshems-event med fortbildande föreläsningar. Mer information kommer/ Mikael Lindberg, rektor

Kontrollera och redigera dina kontaktuppgifter i Skolwebben

För dig som är vårdnadshavare till elev eller blivande elev på skolan är det viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter i Skolwebben.

Uppdaterade kontaktuppgifter, både mailadresser och telefonnummer till elevers vårdnadshavare är viktigt för att vi på skolan ska kunna nå dig om och när det behövs.

Dagens mat

I länken nedanför hittar du veckans mat.